Hôm nay:

KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2019 (NGÀY THI 14/9/2019) VÀ KẾ HOẠCH XEM LẠI BÀI THI.

03-10-2019 00:00 Lượt xem:

Sinh viên xem kết quả thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1NLQJgQ6AEkRcfct0I9N58dq9cvfV378y/view?usp=sharing

Sinh viên nếu có nhu cầu đề nghị Hội đồng thi xem lại kết quả bài thi, tải đơn theo mẫu và điền đầy đủ thông tin trong đơn nộp lại phòng Đào tạo cho cô Lương Bạch Vân. Hạn cuối nộp đơn là 5h chiều ngày 10/10/2019.

Mẫu đơn xem lại bài thi: https://drive.google.com/file/d/16-UhIjCvAUhcj8BqRbx5pjmDcMBHpO60/view?usp=sharing

Kết quả xem lại bài thi và danh sách thí sinh được cấp chứng nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ sẽ được công bố tại công thông tin đào tạo: daotao.naem.edu.vn