Hôm nay:

KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI HỌC PHẦN HỌC KÌ II VÀ LẦN 1 KÌ PHỤ NĂM HỌC 2018 -2019

09-09-2019 09:00 Lượt xem:

Phòng ĐBCLGD trân trọng thông báo kết quả xem lại bài thi học phần kì II lần 2 và lần 1 kì phụ năm học 2018 -2019 

https://drive.google.com/file/d/1KVnqX9WIaV4ZXFIC_cpOZ1LdC1PLRwho/view?usp=sharing