Hôm nay:

Kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019 (tính đến ngày 19/03/2019)

19-03-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý gửi sinh viên ngành Quản lý giáo dục kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019. Mọi thắc mắc về kết quả xét sinh viên gửi phản hồi qua email: khoaquanly.naem@gmail.com hoặc trực tiếp tại văn phòng khoa. Hạn thắc mắc trước 16h thứ 4, ngày 20/03/2019

Kết quả xét sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1B0RjVz3MM944Lcw7i5ybqgbKAWL1s4rs?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.

P.s. Ngành Kinh tế giáo dục K10 chưa gửi danh sách sinh viên đăng ký