Hôm nay:

Kết quả xét đăng ký Thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

10-01-2020 00:00 Lượt xem: 3,207
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục kết quả xét đăng ký Thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

Lưu ý:

- Những sinh viên nào chưa nộp đơn đăng ký thực tập đề nghị sinh viên gửi bổ sung về khoa ngay khoa mới xét cho sinh viên đi thực tập

- Sinh viên nào chưa có địa điểm thực tập đề nghị sinh viên gửi bổ sung về khoa ngay khoa mới xét cho sinh viên đi thực tập và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập

- Sinh viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân của mình (mã sinh viên, họ tên, ngày tháng năm sinh,...), phương án thực tập cũng như kết quả xét nếu có sai sót thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa hoặc gửi thư qua địa chỉ gmail: khoaquanly.naem@gmail.com muộn nhất ngày 12/01/2020

Kết quả xét sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1S_h-sohr6mqeTCsyRfGYLPG46H23sWv7?usp=sharing

Trân trọng thông báo.