Kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022 khoa Quản lý

26-05-2022 09:00 Lượt xem: 418
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục, Kinh tế giáo dục kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2, năm học 2021-2022

Sinh viên kiểm tra và rà soát lại thông tin: Họ tên, mã sinh viên, ngày tháng năm sinh, phương án thực tập, kết quả xét, thiếu tên,....Nếu có sai sót sinh viên phản hồi về khoa Quản lý qua email: khoaquanly.naem@gmail.com trước 11h, thứ 6, ngày 27/05/2022.

Sinh viên theo dõi kết quả xét tại đây

https://drive.google.com/drive/folders/1ZlXjgMxhIZasSJ7m-l0Ghc2M4Bry_zHm?usp=sharing

 

Trân trọng thông báo./.