Hôm nay:

Kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019 (cập nhật đến ngày 25/01/2019) và đề nghị bổ sung thông tin

25-01-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục tính đến ngày 25/01/2019. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa trong giờ hành chính hoặc gửi qua email của khoa

Một số vấn đề sinh viên 2 ngành cần lưu ý bổ sung như sau:

1. Đối với những sinh viên đã đăng ký thực tập theo phương án 2 tại các địa điểm như Sóc Sơn, Hà Giang, Bắc Giang... khoa không chấp nhận, SV đăng ký thực tập theo phương án 2 chỉ được thực tập trong phạm vi Hà Nội và khoảng cách dưới 15 km. Đề nghị sinh viên nào đăng ký ở các địa điểm trên tìm và đăng ký lại địa điểm về khoa.

2. Mặc dù khoa đã có thông báo yêu cầu sinh viên bổ sung những thông tin còn thiếu và Bổ sung địa điểm thực tập (đối với những sinh viên chưa đăng ký địa điểm thực tập) nhưng đến thời điểm ngày 25/01/2019, một số sinh viên vẫn chưa đăng ký địa điểm thực tập của mình về khoa. Đề nghị tất cả sinh viên còn thiếu thông tin xem lại 2 cột ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG THÔNG TIN và GHI CHÚ trong file để bổ sung những thông tin còn thiếu về khoa.

3. Những nhóm sinh viên đăng ký quá đông (3 sinh viên/phòng/khoa/trường) tại 1 địa điểm thực tập Khoa đề nghị sinh viên làm rõ vị trí thực tập của mình tại địa điểm đó để khoa xét duyệt. Nếu quá đông ở 1 vị trí/phòng/ban yêu cầu sinh viên phải đăng ký sang địa điểm thực tập khác.

4. Sinh viên nào chưa ghi rõ Phòng/ban/huyện/tỉnh của địa điểm thực tập cũng yêu cầu bổ sung ngay về khoa 

Hạn sinh viên phải bổ sung tất cả các yêu cầu trên về khoa: hết ngày 27/01/2019. Sinh viên gửi phản hồi qua email yêu cầu ghi rõ mã sinh viên, họ tên, lớp, phương án thực tập, thông tin bổ sung,....

Nếu sau thời hạn trên, sinh viên không hoàn thiện những thông tin thiếu khoa đã yêu cầu làm rõ, Khoa sẽ không xét cho sinh viên đó được đi thực tập.

Sinh viên theo dõi kết quả xét và các vấn đề khoa yêu cầu bổ sung trong file dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1xux8_y9WpQBUsAWtzHqYglN2FaVBPHWH?usp=sharing

Trân trọng thông báo!