Hôm nay:

Khảo sát tổ chức chương trình Study Tour 2020 dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục

09-11-2019 00:00 Lượt xem:

Nhằm hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện Quản lý giáo dục nâng cao kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục, đào tạo cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa của các quốc gia trong khu vực, Học viện Quản lý giáo dục dự kiến tổ chức chương trình “Study Tour 2020” vào tháng 3 năm 2020. Để nắm bắt nhu cầu và nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, sinh viên, Phòng Đào tạo cùng Phòng Hợp tác quốc tế thực hiện khảo sát nhu cầu tham gia chương trình.

Thông tin trên phiếu khảo sát chỉ nhằm mục đích phục vụ cho việc tổ chức chương trình Study Tour 2020.

Xin vui lòng hoàn thành phiếu khảo sát tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqWitWQs22-mK_8IMj7jtlTIIHntXyVTENcNWWPsvk1Xv-Wg/formResponse

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác!