Khoa Quản lý

Lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên Lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2020-2021. Thời gian và địa điểm cụ thể sinh viên theo dõi tại đây:

Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở khoa Quản lý đợt 1 năm học 2020-2021 (cập nhật link báo cáo)

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2020-2021

Thông báo của khoa Quản lý về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021

Căn cứ phản hồi về thời gian hoàn thành thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp của sinh viên năm học 2020-2021, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên lịch nộp báo cáo thực tập như sau:

Về việc thực tập của sinh viên khoa Quản lý năm học 2020-2021

Theo kế hoạch thực tập đã thông báo, tính đến ngày 05/04/2021 sinh viên thực tập tốt nghiệp phương án 1 đúng tiến độ đã hoàn thành và nộp xong báo cáo thực tập về khoa.

Phân công giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, năm học 2020-2021.

Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2020-2021

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện (sau khi đã tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên) và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2020-2021.

Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện (sau khi đã tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên) và phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2020-2021

Thông báo kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1) năm học 2020-2021 (điều chỉnh ngày 14/01/2021)

Căn cứ đơn đăng ký thực tập cơ sở của sinh viên (khóa 10 trở về trước nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa) và Danh sách tổng hợp của các lớp khóa 12, Khoa Quản lý thông báo danh sách kết quả xét thực tập cơ sở (Thực tập 1) ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục phương án 2, năm học 2020-2021 như sau:

Thông báo kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp năm học 2020-2021

Căn cứ đơn đăng ký thực tập tốt nghiệp của sinh viên (khóa 10 trở về trước nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa) và Danh sách tổng hợp của các lớp khóa 11, Khoa Quản lý thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục phương án 1 và phương án 2, năm học 2020-2021 như sau: