Hôm nay:

Khoa Quản lý

Thông Báo Về Việc Đăng Ký Thực Tập Cơ Sở (Thực Tập 1) Đợt 2 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục, theo quyết định số 34/HVQLGD-ĐT ngày 21/01/2019 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 2 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

Kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 (tính đến ngày 18/01/2019) và đề nghị bổ sung thông tin

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp năm học 2018-2019 tính đến ngày 18/01/2019. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa trong giờ hành chính hoặc gửi qua email của khoa

Thông báo điều chỉnh lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2018-2019 (của sinh viên ngành Quản lý giáo dục cập nhật ngày 18/01/2019)

Thứ 5, ngày 17/01/2019 một số thầy cô trong hội đồng chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 bận họp đột xuất. Do vậy, lịch báo cáo thực tập cơ sở được điều chỉnh như sau:

Lịch Báo Cáo Thực Tập Cơ Sở đợt 1, Năm Học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019 lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở. Các em chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

Thông Báo Về Việc Đăng Ký Thực Tập Tốt Nghiệp Và Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đối Với Sinh Viên Đại Học Chính Quy Khóa 9, đợt 1 Khoa Quản Lý

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ Quyết định số 04/HVQLGD-ĐT ngày 03/01/2019 quy định về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa 9 đợt 1 như sau:

Thông báo về việc Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 8 (đào tạo theo hệ thống tín chỉ) đợt 3

Khoa Quản lý gửi thông báo số 05/HVQLGD-ĐT ngày 03 tháng 01 năm 2019 về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 8 đào tạo theo hệ thống tín chỉ đợt 3

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở đợt 1, học kỳ 1, năm học 2018-2019  (áp dụng đối với sinh viên đăng ký theo phương án 1, thực tập 1/2 ngày, 6 tuần từ ngày 26/11/2018 đến ngày 04/01/2019) như sau:

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn Thực Tập Cơ Sở Đợt 1 Năm Học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 1, năm học 2018-2019. Sinh viên theo dõi để liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2018-2019

Khoa Quản lý gửi sinh viên kết quả xét đăng ký thực tập cơ sở đợt 1. Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi về khoa trong giờ hành chính hoặc gửi qua email của khoa.

Thông Báo Về Việc Đăng Ký Thực Tập Cơ Sở (Thực Tập 1) Đợt 1 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục, theo quyết định số 670/HVQLGD-ĐT ngày 23/10/2018 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 1 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau: