Hôm nay:

Khoa Quản lý

Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2018-2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2018-2019 lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở. Các em chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

Thông Báo Nộp Hồ Sơ Thực Tập Tốt Nghiệp Khóa 9, phương án 2, Khoa Quản Lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 thực tập theo phương án 2: Thực tập 1/2 ngày, thời gian 14 tuần từ ngày 18/02/2019 đến 02/06/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp như sau:

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 3, năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 266/HVQLGD-ĐT ngày 16/05/2019 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019.

Thông báo đăng ký thực tập cơ sở đợt 3 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục, theo kế hoạch số 265/HVQLGD-ĐT ngày 16/05/2019 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 3 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

Khoa Quản lý thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 9, học kỳ 2, năm học 2018-2019

Để chuẩn bị cho việc chấm khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khẩn trương hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa.

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8,9,10 thực tập cơ sở đợt 2 theo phương án Thực tập 1/2 ngày, thời gian 06 tuần từ ngày 08/04/2019 đến 24/05/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở như sau:

Thông báo về việc đăng ký môn học thay thế khóa luận và dự kiến thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp khóa 9 (khoa Quản lý)

Thực hiện kế hoạch số 04/HVQLGD-ĐT ngày 03/1/2019 về việc thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy khóa 9, Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục một số vấn đề sau:

Bổ sung thời khóa biểu cá nhân vào hồ sơ đăng ký thực tập cơ sở đợt 2

Khoa Quản lý thông báo tới các sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục đã đăng ký thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019 về việc bổ sung thông tin như sau:

Thông Báo Nộp Hồ Sơ Thực Tập Tốt Nghiệp Khoa Quản Lý (Áp Dụng Đối Với Sinh Viên Đăng Ký Thực Tập Theo Phương Án 1)

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên thực tập theo phương án 1: Thực tập tập trung, thời gian 7 tuần từ ngày 18/02/2019 đến 07/04/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp như sau:

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn Thực Tập Cơ Sở Đợt 2, Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019