Hôm nay:

Khoa Quản lý

Thông báo về việc đăng ký thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 2 năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của Học viện Quản lý giáo dục, theo quyết định số 391/HVQLGD-ĐT ngày 24/7/2018 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 2 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau: