Hôm nay:

Khoa Quản lý

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý tuyển dụng nhân sự

Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Quản lý (CDMS) là một tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, đào tạo và tư vấn phát triển kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn toàn quốc.

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2, năm học 2018-2019 (đối với sinh viên kéo dài thời gian thực tập ngành Kinh tế giáo dục)

Khoa Quản lý thông báo lịch báo cáo thực tập cơ sở của sinh viên kéo dài thời gian thực tập ngành Kinh tế giáo dục đợt 2. Sinh viên chú ý theo dõi để báo cáo đúng thời gian:

Thông Báo Về Việc Chỉnh Sửa Và Nộp Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 9

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc chỉnh sửa và nộp khóa luận tốt nghiệp như sau:

Lịch Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp Khóa 9, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khóa 9 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng các em theo dõi trong từng sheet của file đính kèm dưới đây:

Lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2018-2019, khoa Quản lý

Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2018-2019 lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở. Các em chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

Thông Báo Nộp Hồ Sơ Thực Tập Tốt Nghiệp Khóa 9, phương án 2, Khoa Quản Lý

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 thực tập theo phương án 2: Thực tập 1/2 ngày, thời gian 14 tuần từ ngày 18/02/2019 đến 02/06/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp như sau:

Thông báo đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 3, năm học 2018-2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo và học tập đại học chính quy năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục; Căn cứ kế hoạch số 266/HVQLGD-ĐT ngày 16/05/2019 quy định về việc tổ chức thực tập tốt nghiệp đợt 3 năm học 2018-2019.

Thông báo đăng ký thực tập cơ sở đợt 3 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019 của Học viện Quản lý giáo dục, theo kế hoạch số 265/HVQLGD-ĐT ngày 16/05/2019 về việc thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 3 dành cho sinh viên đại học chính quy, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục làm hồ sơ đăng ký thực tập như sau:

Khoa Quản lý thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp khóa 9, học kỳ 2, năm học 2018-2019

Để chuẩn bị cho việc chấm khóa luận, khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 9 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục khẩn trương hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nộp lại khoa.

Thông báo nộp báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, năm học 2018-2019

Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên khóa 8,9,10 thực tập cơ sở đợt 2 theo phương án Thực tập 1/2 ngày, thời gian 06 tuần từ ngày 08/04/2019 đến 24/05/2019 ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục về việc nộp hồ sơ thực tập cơ sở như sau: