Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2021-2022

30-03-2022 00:00 Lượt xem: 694
Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở đợt 1 năm học 2021-2022. Sinh viên chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NBIym2mVrOlSVibXAPE1zwt4QV2PmAHe/edit?usp=sharing&ouid=116140848708807195546&rtpof=true&sd=true

Lưu ý: Sinh viên đến trước giờ báo cáo 15 phút để chuẩn bị máy tính, máy chiếu, micro. Chú ý giữ vệ sinh chung trước và sau buổi báo cáo. 

Trân trọng thông báo!