Hôm nay:

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2, năm học 2018-2019 (đối với sinh viên kéo dài thời gian thực tập ngành Kinh tế giáo dục)

13-06-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo lịch báo cáo thực tập cơ sở của sinh viên kéo dài thời gian thực tập ngành Kinh tế giáo dục đợt 2. Sinh viên chú ý theo dõi để báo cáo đúng thời gian:
STT Địa điểm Thời gian STT nhóm Nhóm trưởng GV hướng dẫn
1 201-B2 Sáng thứ 3 (18/06/2019) 8h30-8h50 4 Nguyễn Hồng Ngọc Trương Thị Thúy Hằng
2 8h50-9h10 6 Đặng Ngọc Thảo Nguyễn Minh Huyền

Lưu ý: Sinh viên đến trước giờ báo cáo 30 phút để chuẩn bị máy tính, máy chiếu, micro. Chú ý giữ vệ sinh chung trước và sau buổi báo cáo.

Trân trọng thông báo./.