Hôm nay:

Lịch báo cáo thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018

04-09-2018 09:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới tất cả sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục thực tập cơ sở đợt 2, học kỳ 2 năm học 2017-2018 lịch chấm báo cáo thực tập cơ sở. Các em chú ý xem danh sách hội đồng chấm báo cáo, thời gian, địa điểm trong file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1M3Yy88Z5KeVmLQJcLnrsebx4lBqXkrHe?usp=sharing

Lưu ý: Sinh viên đến trước giờ báo cáo 30 phút để chuẩn bị máy tính, máy chiếu, micro. Chú ý giữ vệ sinh chung trước và sau buổi báo cáo.

Trân trọng thông báo!