Lịch Bảo Vệ Khóa Luận Tốt Nghiệp đợt 1 Khóa 12, khoa Quản lý

17-05-2022 00:00 Lượt xem: 257
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục khóa 12 lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1. Thời gian và địa điểm cụ thể của từng hội đồng sinh viên theo dõi trong từng sheet của file đính kèm dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vg2gmIxV6xcmXSMcT6vLtKJVYpMV5P8N/edit?usp=sharing&ouid=116140848708807195546&rtpof=true&sd=true

Lưu ý: Sinh viên đến trước giờ bảo vệ 30 phút để chuẩn bị máy tính, máy chiếu, micro. Giữ vệ sinh chung trước và sau buổi bảo vệ.

Trân trọng thông báo./.