Hôm nay:

Lịch thi chính thức - Lần 1 Học kỳ 2 năm học 2019-2020

22-06-2020 09:00 Lượt xem: 3,971

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2019-2020. sinh viên xem lịch thi và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trân trọng!

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1S1E4-U0owLNsJJ_Z9M_dKLwsTSHhRJAP/view?usp=sharing

Lịch thi GDTC bản chính thức: https://drive.google.com/file/d/1C0OdMwERycbAo1V5xAwy0uq5i-qECrSO/view?usp=sharing