Lịch thi chính thức - Lần 2 Học kỳ 1 năm học 2020-2021

14-01-2021 09:00 Lượt xem: 1,148

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo Lịch thi chính thức - Lần 2 Học kỳ 1 năm học 2020-2021

Sinh viên lưu ý có mặt trước giờ thi 20 phút. Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên (hoặc căn cước công dân) và biên lai nộp tiền thi lại.

https://drive.google.com/file/d/1DxNtug4E2r3yFALeNYuwFvWBK4Pdqmf1/view?usp=sharing