Hôm nay:

Lịch thi chính thức Học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Khóa 12

23-11-2018 09:00 Lượt xem:
Lịch thi HK1-18-19-Khóa 12

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 12 lịch thi chính thức Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/file/d/1m05NCpXTYVYtbdNRGglnKtlF5TigJoEl/view?usp=sharing

Lưu ý: Sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút. Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân.