Hôm nay:

Lịch thi chính thức lần 1 học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

21-11-2019 10:00 Lượt xem: 3,315

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục gửi sinh viên lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Đề nghị sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1LJU1Kk_PsYaZkMOxKaNgxlK_P9xfBwj0

Trân trọng!