Hôm nay:

Lịch thi chính thức lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019

22-02-2019 11:00 Lượt xem:
Lịch thi chính thức lần 2 HK 1 năm học 2018-2019

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo lịch thi chính thức lần 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Đề nghị sinh viên xem kỹ lịch thi và có mặt trước giờ thi 15 phút.

Khi đi thi mang theo chứng minh thư, thẻ sinh viên và biên lai nộp tiền thi lại.

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=16S6uoMCufo9C3gFfUjdVwIfXWUB-PnCe