Lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021 (Khóa 14)

09-12-2020 09:00 Lượt xem: 429

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 14 lịch thi đợt 1 học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Sinh viên xem lịch thi tại link: https://drive.google.com/file/d/1aA3F3XDw0lzh9lVi1glQL3cizt6_vcce/view?usp=sharing