Hôm nay:

Lịch thi đợt 2 (thi lại) Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 31/7/2018)

30-07-2018 00:00 Lượt xem:
Lịch thi đợt 2 (thi lại) Học kỳ 2 năm học 2017-2018 (cập nhật ngày 31/7/2018)

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên lịch thi đợt 2 (thi lại) học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Tải về tại: KH thi lan 2 Ky 2 nam 2018

Chú ý: Lịch thi có sự điều chỉnh lịch thi môn Tin học cơ sở do có một sinh viên Lào mới đến báo trùng lịch thi.