Hôm nay:

LỊCH THI HỌC PHẦN CHÍNH THỨC LẦN 2 HỌC KÌ II (2018-2019) VÀ LẦN 1

05-08-2019 16:00 Lượt xem:

Phòng ĐBCLGD thông báo tới các em sinh viên lịch thi chính thức:

- Lịch thi lần 2 kì II năm học 2018 - 2019: https://drive.google.com/file/d/1UiXGprLgQaomBozDtFFtv4MZgg5daX4N/view?usp=sharing

- Lịch thi lần 1 học kì phụ năm học 2018 -2019: https://drive.google.com/file/d/1tcLh-pQQp_J-E8dUc7BVhEP45ZYhhTwp/view?usp=sharing

Trân trọng.