Hôm nay:

Lịch thi học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 cập nhật ngày 30/05/2019 (chính thức)

30-05-2019 11:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học phần kì II năm học 2018-2019 chính thức được cập nhật ngày 30/05/2019 như sau:

https://drive.google.com/file/d/1gveplAJ1rXMDmLVaNj89_9-MZyssCose/view?usp=sharing

Đề nghị sinh viên có mặt trước giờ thi 15 phút.

Khi đi thi, mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư mới được vào phòng thi.

Trân trọng.