LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

14-07-2022 00:00 Lượt xem: 1,382

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 3 năm học 2021-2022. Sinh viên xem lịch theo link sau đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q7MwIYtwjA56FtkvXnrF8ZdC72ZHhWKq/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true

Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng gửi về địa chỉ mail: p.dbclgd@niem.edu.vn

Hạn thắc mắc là: 15h00 ngày 21/7/2022.