"LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 + CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KHÓA LUẬN DÀNH CHO SINH VIÊN KHOÁ 12, 13, 14, 15 " "VÀ THI LẦN 2 HK 2 NĂM HỌC 2020-2021 (Dành cho những SV có đơn xin không thi online)"

23-06-2022 00:00 Lượt xem: 3,265

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo lịch thi chính thức và địa điểm thi. Sinh viên xem theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1USun_cHA36tpwCR0V-g9bOLYdgWqAhnE/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true