LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

19-08-2022 10:00 Lượt xem: 650

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo lịch thi lần 2, học kỳ 3 năm học 2021-2022:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hnPB0B2EsNrJWY76BCk6C_mpRi1DN3wC/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true

Sinh viên nộp tiền thi lại tại Phòng Kế hoạch tài chính - 209 A1. 100.000đ/môn.

Mọi thắc mắc về lịch thi đề nghị sinh viên gửi về phòng Đảm bảo chất lượng trước 16h00 ngày 23/8/2022.