Hôm nay:

Lịch thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Khóa 9,10,11 - điều chỉnh

13-12-2018 00:00 Lượt xem:
Lịch thi K9, 10, 11 điều chỉnh

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 9, 10, 11 lịch thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 đã điều chỉnh theo phản hồi của các em,

Sinh viên xem lịch thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1dn-xnSBzGPAr361vDR2Q-B8d_UNerC6R

Các ý kiến phản hồi đề nghị sinh viên gửi về phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục (gặp cô Ngọc) chậm nhất vào 16h00 thứ 3 ngày 18/12/2018.