Lịch thi lần học kỳ 1 năm học 2020-2021 môn Giáo dục thể chất

08-12-2020 09:00 Lượt xem: 276

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên các khoa lịch thi học phần Giáo dục thể chất. Sinh viên xem trong link đính kèm.

Lịch thi Đợt 1: https://drive.google.com/file/d/1lVkhfrDPhLm11OD3f5O9UuVkeDZXy7sH/view?usp=sharing

Lịch thi Đợt 2: https://drive.google.com/file/d/1Z7SRuBpi2zQbq2nUY0gMMAhrGR5Se6qS/view?usp=sharing