Hôm nay:

Lịch thi và địa điểm thi học kỳ 1 năm học 2018-2019 các khóa 9,10,11

25-12-2018 00:00 Lượt xem:
Địa điểm thi HK1

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới sinh viên khóa 9, 10, 11 lịch thi chính thức và địa điểm thi Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Đề nghị sinh viên đến trước giờ thi 20 phút, khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân.

Sinh viên xem địa điểm thi tại đây: https://drive.google.com/open?id=1psgIYWh-beugrT4CHcAlzNP1dWBUTOmZ