LỊCH THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP LẦN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

02-06-2022 09:00 Lượt xem: 1,912

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo địa điểm phòng thi đối với các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uKozgDzonfWi5vrHLO3X9UCeNiABWwZi/edit?usp=sharing&ouid=100608038378558157270&rtpof=true&sd=true