Hôm nay:

Mẫu đơn và thủ tục cấp lại mật khẩu

27-09-2017 09:00 Lượt xem: 1,672

QUY TRÌNH CẤP LẠI MẬT KHẨU CHO TÀI KHOẢN SINH VIÊN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Gồm các bước sau:

(1) Sinh viên làm Đơn xin cấp lại mật khẩu (theo Mẫu)

(2) Sinh viên nộp đơn Phòng Đào tạo vào chiều thứ 3 hoặc chiều thứ 5 và xuất trình thẻ sinh viên để kiểm diện.

(3) Sau khi nhận đơn, Phòng Đào tạo sẽ đổi mật khẩu của sinh viên thành mã sinh viên. Thời gian xử lý có thể trong 2 – 3 ngày, tùy theo số lượng đơn.

Mẫu đơn:  tải về tại đây