Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019

17-07-2019 00:00 Lượt xem: 3,339

- Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

- Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Công văn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

- Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2019 của Học viện Quản lý giáo dục;

- Căn cứ vào kết luận của Hội đồng tuyển sinh ĐH hệ chính quy Học viện tại cuộc họp ngày 16/7/2019;

Học viện Quản lý giáo dục thông báo mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy phương thức kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

 

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ

1

Công nghệ thông tin

7480201

A00; A01; A02; D01

15.0

2

Giáo dục học

7140101

A00; B00; C00; D01

15.0

3

Kinh tế giáo dục

7149001

A00; A01; D01; D10

15.0

4

Quản lý giáo dục

7140114

A00; A01; C00; D01

15.0

5

Tâm lý học giáo dục

7310403

A00; B00; C00; D01

15.5

 

Mức điểm trên bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển.

Trân trọng thông báo.