Nhắc nhở đăng ký học phần Giáo dục thể chất đối với sinh viên khóa 13

28-08-2019 00:00 Lượt xem: 1,685

1. Chương trình giáo dục thể chất áp dụng đối với khóa 13:

TT

Học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1.

Khiêu vũ

1 TC

 

2.

Bóng chuyền

1 TC

 

3.

Cầu lông

1 TC

 

4.

Karatedo

1 TC

 

5.

Bóng rổ

1 TC

 

 
Sinh viên tích lũy đủ 4 tín chỉ sẽ hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất (Sinh viên học và hoàn thành đủ 4 học phần trong số 5 học phần trên)

2. Trong Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Học viện tổ chức 2 học phần cho sinh viên đăng ký học gồm Khiêu Vũ và Bóng chuyền, sinh viên có thể đăng ký học 1 hoặc cả 2 học phần trên. Sinh viên khóa 13 cần truy cập hệ thống để đăng ký học, thời gian đăng ký học đến hết ngày 29/8/2019.

Trân trọng thông báo