Hôm nay:

Nhắc nhở nghỉ Tết Nguyên đán 2020 đối với sinh viên các khóa đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy

02-01-2020 07:00 Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy năm học 2019 – 2020, Học viện thông báo nhắc nhở việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2020 tới sinh viên như sau:

1. Sinh viên Đại học chính quy được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020 sau khi hoàn thành việc thi học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

- Sinh viên phải thi lại chú ý lịch cụ thể do phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo

- Sinh viên đăng ký thực tập theo hướng dẫn của khoa

- Sinh viên xem lịch đăng ký học Học kỳ 2 năm học 2019 - 2010 (đã thông báo)

- Trong thời gian nghỉ Tết, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông, các quy định về an toàn giao thông, không vi phạm các tệ nạn xã hội; nghiêm cấm sinh viên tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ.

2. Sinh viên Đại học Chính quy trở lại học tập theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 kể từ thứ Hai ngày 01/02/2020

Chú ý: Đối với sinh viên đăng ký thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp thực hiện theo kế hoạch thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp do các Khoa hướng dẫn và theo kế hoạch chung của Học viện;

Đề nghị các Khoa triển khai thông báo này đến sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trân trọng thông báo./.