Hôm nay:

NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI HỌC PHẦN KÌ II 2018 -2019

19-07-2019 10:00 Lượt xem:

Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo: 

Hiện tại phòng ĐBCLGD đã cập nhật toàn bộ điểm thi Học phần kì II năm học 2018 -2019 

Phòng ĐBCLGD nhận đơn xem lại bài thi từ ngày 22/07/2019 đến hết ngày 26/07/2019 

Trân trọng !