Hôm nay:

NHẬN ĐƠN XEM LẠI BÀI THI HỌC PHẦN KÌ II (LẦN II) VÀ KÌ PHỤ LẦN 1 2018 -2019

26-08-2019 00:00 Lượt xem:

Phòng ĐBCLGD thông báo tới các em sinh viên:

Hiện tại điểm thi của hai đợt thi đã cập nhật gần hết trên phần mềm.

Các em sinh viên nếu có thắc mắc về điểm, các em nộp đơn xem lại bài thi tại phòng ĐBCLGD.

Hạn nộp đơn: đến hết ngày 05/09/2019.

Trân trọng thông báo