Hôm nay:

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NIÊN CHẾ NĂM 2019 (KHÓA 7) KỲ THI NGÀY 23/24 THÁNG 11 NĂM 2019

14-11-2019 00:00 Lượt xem:

Sinh viên xem nội dung ôn tập tại link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1UFLGI9O2TbX9ckMzsQg0G54BBTlZPssT/view?usp=sharing