Nộp học phí kỳ quân sự, thực tập, đồ án tốt nghiệp năm 2021-2022; Học phí học kỳ phụ năm học 2021-2022; Học phí kỳ I năm học 2022-2023 và học phí nợ các năm của sinh viên Chính quy

20-09-2022 09:00 Lượt xem: 1,914

Thực hiện theo quy định của Nhà nước, hạn chế thu học phí bằng tiền mặt. Phòng KH-TC tiến hành thu học phí của sinh viên bằng hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng.

          Học viện Quản lý Giáo dục thông báo việc nộp học phí kỳ quân sự, thực tập, đồ án tốt nghiệp năm 2021-2022; Học phí học kỳ phụ năm học 2021-2022; Học phí kỳ I năm học 2022-2023 và học phí nợ các năm của sinh viên Chính quy như sau:

            1.Thời gian nộp tiền: Từ ngày 20/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022

            2. Hình thức nộp:

Chuyển khoản : theo hình thức thanh toán hoá đơn trên mobile banking của Agribank.

Nộp tiền mặt tại các quầy giao dịch của Agribank trên toàn quốc (nộp học phí billpayment)

           3. Định mức học phí:

Năm học 2021-2022:

Khối ngành KHXH: 290.000đ/tín chỉ

Khối ngành KHTN: 340.000 đ/tín chỉ

Năm học 2022-2023:

Khối ngành I Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Kinh tế giáo dục: 370.000đ/tín chỉ

Khối ngành III Quản trị văn phòng:                                               365.000đ/tín chỉ

Khối ngành V Công nghệ thông tin:                                              430.000đ/tín chỉ Khối ngành VII Ngôn ngữ Anh, Tâm lý học giáo dục; Kinh tế:   360.000đ/tín chỉ

 

 

  Lưu ý: Sinh viên phải hoàn thành số học phí nợ các kỳ học.

             Sinh viên không phải đóng tiền thi lại (nếu còn hiện trên thông báo nợ)

            Nếu có thắc mắc về số tiền phải đóng của các kỳ học đề nghị liên lạc với phòng Kế hoạch – Tài chính qua fanpage: https://www.facebook.com/Phòng-Kế-hoạch-Tài-chính-Học-viện-Quản-lý-giáo-dục-100429122655953 để được giải đáp trước khi chuyển tiền.

              Học viện yêu cầu sinh viên đóng đầy đủ học phí theo đúng thời gian đã quy định trong thông báo. Sau thời gian trên, phòng KH-TC sẽ gửi thông báo nợ đến các lớp và phòng Đào tạo.