Hôm nay:

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn khóa luận tốt nghiệp Năm Học 2018-2019

25-01-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục năm học 2018-2019. Lưu ý:

Sinh viên chủ động liên lạc với giảng viên hướng dẫn để thống nhất tên đề tài dự kiến của mình. Sau đó, sinh viên nộp lại 01 bản in Xác nhận đề tài khóa luận tốt nghiệp (theo mẫu) có chữ ký của sinh viên và giảng viên hướng dẫn về văn phòng khoa. Hạn nộp: trước 11h thứ 4, ngày 30/01/2019. Khoa không giải quyết những trường hợp nộp muộn sau thời gian trên.

Danh sách phân công sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1xQvDXHmoqatWZ80WZ1Unmxm-srnLiIO3?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.