Hôm nay:

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp Năm Học 2018-2019

31-01-2019 09:00 Lượt xem:
Khoa Giáo dục thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp ngành Tâm lý học giáo dục và Giáo dục học. Sinh viên chú ý liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Thời gian thực tập: 

- Phương án 1: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 07/04/2019 (07 tuần)

- Phương án 2: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 02/06/2019 (14 tuần)

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên xem tại các sheet trong file tại link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1uMCK8g6w9zgqofTUfW3laCJtTTple64m?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.