Phân công giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

18-01-2021 00:00 Lượt xem: 331
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp, năm học 2020-2021.

Chi tiết sinh viên theo dõi trong link đính kèm  dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1aOgCA3COj-pQXCY3Sek7t6n36d524aC2/view?usp=sharing

LƯU Ý:

- Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để điều chỉnh tên đề tài theo cột ghi chú đã được bôi màu và nộp lại XÁC NHẬN TÊN ĐỀ TÀI chính thức (theo mẫu, có chữ ký xác nhận của sinh viên và giảng viên hướng dẫn) về Khoa để Khoa duyệt chính thức. Hạn nộp: trước 11h00, thứ 6, ngày 22/01/2021

- Sinh viên theo dõi các mốc thời gian hoàn thành Khóa luận trong thông báo Khoa đã gửi để hoàn thiện và nộp đúng hạn trước khi bảo vệ chính thức.

Trân trọng thông báo./.