Hôm nay:

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn Thực Tập Cơ Sở Đợt 2, Học Kỳ 2 Năm Học 2018-2019

26-03-2019 08:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 2 năm học 2018-2019

Thời gian thực tập: 6 tuần, từ ngày 08/04/2019 đến ngày 24/05/2019. Sinh viên chú ý liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ thực tập cơ sở đợt 2: trước 16h30 thứ 6, ngày 31/05/2019

Thời gian chấm báo cáo dự kiến: Tuần từ 03/06/2019 đến ngày 07/06/2019. Hồ sơ, biểu mẫu chấm sinh viên theo dõi trong đề cương chi tiết học phần và các thông báo khoa đã gửi để hoàn thành đúng thời hạn. 

Danh sách phân công sinh viên xem tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1nL-JM9fR7egkUKbP34Qd0eJ36yIVglAJ?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.