Hôm nay:

Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp đợt 1 và khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

03-02-2020 09:00 Lượt xem:
Khoa Giáo dục thông báo tới sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục và Giáo dục học danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở, thực tập tốt nghiệp đợt 1 và khóa luận tốt nghiệp năm học 2019-2020

Sinh viên theo dõi để liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập. Số điện thoại liên hệ của giảng viên trong sheet kèm theo.

Sinh viên có thắc mắc phản hồi về khoa trước 11h sáng thứ 3, ngày 04/02/2020

Lưu ý với sinh viên đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên làm việc với giảng viên hướng dẫn của mình và nộp lại tên đề tài (có chữ ký xác nhận của giảng viên hướng dẫn) về khoa thứ 2, ngày 10/02/2020.

Danh sách phân công các em theo dõi tại link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1itdGf_zlmWfB7DrxGhXz7q_2vv-ivitC?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.