Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2020-2021

15-01-2021 00:00 Lượt xem: 429
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện (sau khi đã tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên) và phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở đợt 1, năm học 2020-2021.

Chi tiết sinh viên theo dõi trong link đính kèm  dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1hyb4B5aiO6tc1zOb_JhEXFz26Q6rkQVk?usp=sharing

Thời gian thực tập:

Phương án 2 - Thực tập 1/2 ngày: Từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 04/04/2021

Thời gian nộp hồ sơ thực tập cơ sở:  Trước 16h30, Thứ 6, ngày 09/04/2021

Ghi chú: Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được giải đáp các thắc mắc trước khi đi thực tập!

Trân trọng thông báo!