Hôm nay:

Phân Công Giảng Viên Hướng Dẫn Thực Tập Cơ Sở Đợt 2, Học Kỳ 2 Năm Học 2017-2018

02-08-2018 09:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập cơ sở (Thực tập 1) đợt 2, học kỳ 2, năm học 2017-2018. Sinh viên theo dõi để liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

Thời gian thực tập: 3 tuần, từ ngày 06/08/2018 đến ngày 25/08/2018

Thời gian nộp hồ sơ thực tập: Trước 16h30, thứ 6, ngày 31/08/2018. Yêu cầu hồ sơ phải nộp sinh viên theo dõi trong Đề cương chi tiết học phần và Hồ sơ thực tập khoa đã gửi.

Sinh viên xem danh sách phân công tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/14TquvfmvivF3sCaU1fT6ZzInFs9ScCkj?usp=sharing

Ghi chú: Nhóm 9 ngành Quản lý giáo dục khẩn trương gửi lại đăng ký địa điểm thực tập về khoa qua gmail để khoa cập nhật danh sách.

Trân trọng thông báo!