Hôm nay:

Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2019-2020

22-01-2020 11:00 Lượt xem: 2,752
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện (sau khi đã tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên) và phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2019-2020.

Chi tiết sinh viên theo dõi trong link đính kèm  dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/179L3VONi5cpdBNRw6IdY2E5_kPcXnu6e?usp=sharing

Thời gian nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp:

 - Phương án 1: Trước 16h30, Thứ 6, ngày 03/04/2020

- Phương án 2: Trước 16h30, Thứ 6, ngày 01/05/2020

LƯU Ý: Một số địa điểm thực tập của sinh viên chưa rõ vị trí và sự phù hợp với ngành đào tạo đã được ghi chú và bôi màu vàng. Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn làm rõ vị trí thực tập và báo lại về khoa muộn nhất trước 16h30, thứ 5, ngày 06/02/2020

Trân trọng thông báo./.