Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2020-2021

15-01-2021 00:00 Lượt xem: 548
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện (sau khi đã tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên) và phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1, năm học 2020-2021

Chi tiết sinh viên theo dõi trong link đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1ZMNEcJY991Yla94XN9Li-Gl-yjDTNGVw?usp=sharing

Thời gian thực tập của sinh viên như sau:

Phương án 1 - Thực tập tập trung: Từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 28/03/2021

Phương án 2 - Thực tập 1/2 ngày: Từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 16/05/2021

Thời gian nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp:

 - Phương án 1: Trước 16h30, Thứ 6, ngày 02/04/2020

- Phương án 2: Trước 16h30, Thứ 6, ngày 21/05/2020

Ghi chú: Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được giải đáp các thắc mắc trước khi đi thực tập!

Trân trọng thông báo./.