Phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021-2022

31-05-2022 00:00 Lượt xem: 626
Khoa Quản lý thông báo tới sinh viên ngành Quản lý giáo dục và Kinh tế giáo dục danh sách sinh viên đủ điều kiện (sau khi đã tiếp nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên) và phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 2, năm học 2021-2022

Chi tiết sinh viên theo dõi trong link đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/11FN7HSR2d-6FFnOkgqn972_4bmBWi5rV?usp=sharing

 

Thời gian thực tập của sinh viên như sau:

Sinh viên thực tập theo Phương án 1: Thực tập tập trung 7 tuần  (Từ ngày 06/06/2022 đến hết ngày 24/07/2022) 

Thời gian sinh viên nộp hồ sơ thực tập về khoa: Trước 11h, ngày 29/07/2022

Ghi chú: Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn để được giải đáp các thắc mắc trước khi đi thực tập!

Trân trọng thông báo./.