Hôm nay:

Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bổ sung năm học 2018-2019, khoa Giáo dục

14-02-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Giáo dục thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bổ sung ngành Giáo dục học, năm học 2018-2019

Sinh viên chú ý theo dõi danh sách các phương án trong 2 sheet  của file đính kèm và khẩn trương liên hệ với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập.

https://drive.google.com/drive/folders/1hRaydvfhPRUwV8mrnQshxU2iiE1lvPwr?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.