Hôm nay:

Phân công hướng dẫn thực tập tốt nghiệp bổ sung và cập nhật một số thay đổi về thực tập tốt nghiệp của khoa Quản lý tính đến ngày 15/02/2019

15-02-2019 00:00 Lượt xem:
Khoa Quản lý thông báo tới các sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp bổ sung Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn (chỉ có sinh viên ngành Quản lý giáo dục đăng ký). Sinh viên chú ý theo dõi để liên lạc với giảng viên hướng dẫn trước khi đi thực tập

Khoa cũng đã tiếp nhận và cập nhật những phản hồi của sinh viên về thay đổi phương án thực tập, địa điểm thực tập,... Sinh viên lưu ý thực tập nghiêm túc và đúng địa điểm đã đăng ký.

Sinh viên theo dõi cập nhật tại các sheet trong file của link dưới đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1KSmfK0b3kkN0_VBndXrRFQGLQw2kcQIq?usp=sharing

Trân trọng thông báo./.