Hôm nay:

Thay đổi danh sách phòng thi kỹ năng Nói kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học ngày thi 14/6/2020

03-06-2020 09:00 Lượt xem: 310
Thay đổi danh sách phòng thi kỹ năng Nói kỳ thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học ngày thi 14/6/2020

Do số lượng sinh viên dự thi khá đông, để thuận tiện hơn cho sinh viên và các thầy cô trong công tác tổ chức thi, Phòng đào tạo quyết định chia lại phòng thi Nói ( từ 03 phòng thi thành 04 phòng thi Nói). Các em sinh viên xem danh sách tại link đính kèm thông báo này để update thông tin. Giờ thi cụ thể sẽ có trong thông báo tiếp theo.

Sinh viên xem danh sách phòng thi Nói tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/1VOxq504MbQi47oz4oe0QNE_p2ZZscrfx/view?usp=sharing