Thay đổi lịch thi các học phần thể chất đối với sinh viên K15, Học kỳ 2, 2021-2022

31-05-2022 08:00 Lượt xem: 1,766

Phòng Đảm bảo chất lượng thông báo về lịch thi thay đổi đối với các học phần thể chất như sau:

- Từ 7h00 thứ 3 ngày 7/6/2022 kiểm tra môn Bóng chuyền

- Từ 9h00 thứ 3 ngày 7/6/2022 kiểm tra môn Võ- Karate

- Từ 14h00 thứ 3 ngày 7/6/2022 kiểm tra môn Cầu lông

- Từ 07h00 thứ 5 ngày 9/6/2022 kiểm tra môn Bóng rổ

- Từ 14h00 thứ 5 ngày 9/6/2022 kiểm tra môn Khiêu vũ

- Thời gian dự phòng: Ngày 11/6/2022
Địa điểm: Tại sân khu D - Học viện Quản lý giáo dục.